Нашата детска градина

  • ДГ "Яна Лъскова е основано през 1975 г.

    адрес:гр.Несебър, ул.”Св.Св. Кирил и Методий”№15А, Община Несесбър

    ел.поща - odz1975@mail.bg

    тел. за връзка 055443564

  •