Нашата детска градина

 • ДГ "Яна Лъскова е основано през 1975 г.

  адрес:гр.Несебър, ул.”Св.Св. Кирил и Методий”№15А, Община Несесбър

  ел.поща - odz1975@mail.bg

  тел. за връзка 055443564

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

  Детската градина ще започне работа с деца на 01.06.2020 год. при строго спазване на всички заповеди

  и инструкции на МЗ и МОН в извънредна епидемична обстановка.

  В срок до 15.00 часа на 21.05.2020г. се свържете с учителите и

  медицинските сестри по групи за уточняване режима на работа. Информация

 •